Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Mainostoimisto Monumentti
Kuusikuja 3
36420 Kangasala

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Mainostoimisto Monumentti - Jarno Lahti
Kuusikuja 3
36420 Kangasala

2. Rekisteröidyt
Mainostoimisto Monumentin asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
‍Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

6. Asiakastiedot:
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllämainitulle yhteyshenkilölle.

‍Tarkastusoikeus
‍Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

‍Oikeus tietojen oikaisemiseen
‍Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

‍Vastustamisoikeus
‍Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Kustannukset rekisteröidyille
‍Rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Mainostoimisto Monumentti veloittaa 150,00€ (alv 0%).

Suoramarkkinointikielto
‍Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

‍Poisto-oikeus
‍Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää mm. kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

‍Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
‍Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

‍Valitusoikeus
‍Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostoimisto Monumentin ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsitellee rekisterinpitäjä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asian mukaisesti pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Jarno Lahti
info (AT) mainostoimistomonumentti.fi
050 564 8564